Köszöntjük egyházunk weboldalán!

Magyarországon az első Evangéliumi Barátság Gyülekezetet 1997-ben plántáltuk Tolnán. Önálló egyházként néhány újonnan alapított gyülekezettel együtt 1998-ban jegyeztük be Evangéliumi Barátság Egyház néven. Jelenleg Magyarországon több helyen van gyülekezetünk és missziónk, ezen kívül  Szerbiában, Horvátországban és Romániában is munkálkodunk. A Tolnai Missziós Központ egyházunk magyarországi és európai székhelyeként is működik.

Egyházunk  a protestáns, ezen belül pedig az evangéliumi teológia irányvonalát követi.  Az amerikai „Evangelical Friends Church” egyházhoz tartozunk, de nagyon sok jó kapcsolatunk, „testvérgyülekezetünk” van a világ több területén, akikkel rendszeresen együtt dolgozunk. Nevünket a János 15:14-ben olvasható igéhez lehet kötni: „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.”  Missziónkat a felszabadult, örömteli, családias légkör, az imádó és a vidám dicsőítő énekek egyaránt jellemzik.  Egyházunkban teokráciát szeretnénk megvalósítani, hogy Isten Igéje, a Szentírás mindenek fölötti tekintély legyen egyéni, családi és gyülekezeti életünkben!

Elhívási igénk (Róma 15:20) alapján olyan  embereket szeretnénk megszólítani akik még nem ismerik az evangéliumot,  ugyanakkor lehetőséget kívánunk adni azok számára is, akik elfáradtak, elkeseredtek, és csalódottságuk miatt eltávolodtak Istentől és az Eklézsiától.

Szeretnénk új „csónakokat, bárkákat” építeni, ahol az emberek őszinte, családias és baráti légkörben tudják Krisztust megismerni, hitéletüket megélni, és az örökkévalóság útján Isten országába eljutni. Célunk, hogy a gyülekezetben mindenkinek személyes kapcsolata legyen Istennel, szeretnénk Jézus Krisztusnak kinyújtott keze lenni, otthont adni minden jó szándékú, megtérni vágyó és Istent szolgáló ember számára.  Jézus mondja:  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28.)

Tolna, 2011-12-05                                              Frei Antal az EBE elnöke


Kedvezményezett neve:
Evangéliumi Barátság
Egyház

Technikai szám:
0891

Evangelical Friend Church
Eastern Region


www.efcer.org
Evangelical Friend Church
International


www.evangelicalfriends.org