Contact Us

Frei AntalAntal Frei

President of EFC Hungary.

 

H-7130 Tolna, Széchenyi u. 22.

Tel/Fax: +36 74 443-811
Mobil: +36 30 329-4656

frei.antal@t-online.hu